Các Phòng Ban

1. Phòng Hành chính – Tổng hợp
 • Thực hiện nhiệm vụ hành chính cơ quan, giúp Giám đốc tổ chức việc thông tin hàng ngày để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo kịp thời việc thực hiện chương trình công tác đảm bảo đúng tiến độ, có hiệu quả. Thực hiện chế độ tổng hợp báo cáo định kỳ.
 • Kế toán quản lý tài sản thực hiện dự toán thu chi, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, tài chính và các tiêu chuẩn định mức của Nhà nước, kiểm tra việc quản lý, sử dụng vật tư, tài sản công của đơn vị.
 • Thực hiện nhiệm vụ khác khi Giám đốc Trung tâm giao.
2. Phòng Tư vấn nghề và Đào tạo
 • Xây dựng chương trình, kế hoạch tư vấn nghề và đào tạo theo định kỳ (ngắn hạn, dài hạn và trung hạn);
 • Khai thác nhu cầu đào tạo, học nghề của người lao động;
 • Khai thác nhu cầu đào tạo của tổ chức, doanh nghiệp;
 • Khai thác nhu cầu huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động của tổ chức, doanh nghiệp;
 • Tổ chức, quản lý các khóa đào tạo, lớp học;
 • Tư vấn nghề, liên kết trong đào tạo nghề cho người lao động;
 • Liên kết đào tạo, đào tạo ngắn hạn nâng cao năng lực cho người lao động;
 • Phối hợp tổ chức quản lý giảng viên về chuyên môn, nghiệp vụ;
 • Quản lý hồ sơ học viên, văn bằng, chứng chỉ;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.
3. Phòng Tư vấn Giới thiệu việc làm
 • Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm định kỳ (ngắn hạn, trung hạn và dài hạn);
 • Tổ chức cung ứng lao động cho các doanh nghiệp;
 • Tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động có nhu cầu tìm việc làm;
 • Khai thác nhu cầu tuyển dụng lao động của các tổ chức, doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh;
 • Khai thác nguồn lao động tại các địa phương trong và ngoài tỉnh;
 • Khai thác nguồn lao động xuất khẩu;
 • Tổ chức thông tin thị trường lao động;
 • Quản lý và khai thác Website của Trung tâm;
 • Biên tập và xuất bản Bản tin thị trường lao động;
 • Tổ chức tư vấn việc làm, định hướng nghề nghiệp;
 • Phân tích và dự báo về thị trường lao động;
 • Thực hiện nhiệm vụ khác khi Giám đốc Trung tâm giao.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây