Hội thảo “Xây dựng khung năng lực vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”

Thứ hai - 09/07/2018 07:28
Ngày 7-7, tại thành phố Bắc Ninh, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội thảo “Xây dựng khung năng lực vị trí việc làm (VTVL) công chức trong cơ quan Đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”. Đồng chủ trì Hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Các đại biểu trao đổi tại Hội thảo.

 

Cùng dự có các đồng chí: GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam; các nhà khoa học, chuyên gia về quản lý khu vực công; lãnh đạo, công chức của Bộ Nội vụ, Văn phòng T.Ư các cơ quan Đảng  cùng các đại biểu 12 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Nghệ An, Thanh Hóa)  

Phát biểu chào mừng Hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến bày tỏ vinh dự được Ban Tổ chức Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo; đồng thời thông tin khái quát những kết quả nổi bật tỉnh đạt được trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Trong đó nhấn mạnh, thời gian qua, với sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành T.Ư và các tỉnh bạn, Bắc Ninh đã có sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu nằm trong tốp đầu cả nước. Bắc Ninh luôn quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, có nhiều chính sách đi trước cả nước; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực; công tác củng cố, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh thường xuyên được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm…. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo, định hướng của các cơ quan T.Ư, sự phối hợp của các địa phương bạn để tỉnh hoàn thành thắng lợi những mục tiêu đã đề ra, phấn đấu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư vào năm 2022.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính nhấn mạnh: Khung năng lực của vị trí việc làm phản ánh toàn bộ năng lực mà người đảm nhận vị trí việc làm cần phải có để hoàn thành tốt công việc được quy định trong VTVL; các công việc được mô tả trong một VTVL có mức độ phức tạp tương ứng với yêu cầu, trình độ của một ngạch công chức. VTVL khác nhau có khung năng lực khác nhau.

13 ý kiến trao đổi trực tiếp tại Hội thảo đã làm rõ những kết quả, kinh nghiệm bước đầu cũng như những khó khăn trong triển khai, thực hiện Quyết định số 2475-QĐ/BTCTW về thí điểm bố trí sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng gắn với VTVL; sự khác biệt về trình độ đào tạo, kinh nghiệm, chứng chỉ kỹ năng và các chứng chỉ cần thiết khác; các kỹ năng và mức độ của từng kỹ năng trong khung năng lực để đáp ứng yêu cầu công việc của từng VTVL quản lý và của từng VTVL chuyên môn của từng ngành.

Kết luận Hội thảo, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính ghi nhận, đánh giá cao, đồng thời tiếp thu các ý kiến phát biểu của các đại biểu; giao Tổ Biên tập tổng hợp đầy đủ để thống nhất thực hiện Đề án “Xây dựng khung năng lực vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội” trong thực tiễn.

Chiều cùng ngày, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội thảo “Cơ sở lý luận – thực tiễn và quan điểm về việc áp dụng chế độ làm việc có thời hạn đối với công chức, viên chức ở nước ta trong giai đoạn hiện nay”.

 

Nghiên cứu về khung năng lực trong quá trình tổng hợp VTVL công chức và thí điểm áp dụng trong ngành tổ chức xây dựng Đảng

(Đồng chí Trần Thanh Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - cán bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương)

 

Năm 2017, Ban Tổ chức Trung ương đã tập trung nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và tiếp thu các ý kiến  của lãnh đạo Trung ương và địa phương. Từ đó rút kinh nghiệm về xây dựng đề án VTVL trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước theo Thông tư số 05 ngày 25-6-2013 của Bộ Nội vụ; đồng thời xây dựng hệ thống VTVL gắn với quá trình tinh gọn, tổ chức bộ máy theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đảng.

Việc xây dựng hệ thống VTVL công chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội cần căn cứ vào: Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan do Bộ Chính trị ban Bí thư ban hành; tiêu chuẩn ngạch công chức hành chính theo thông tư số 11/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ và quy định về tiêu chuẩn công chức cơ quan Đảng; Nguyên tắc và yêu cầu xây dựng danh mục, bản mô tả VTVL phải tuân thủ 5 yêu cầu cơ bản: Có tính hệ thống, để thống nhất áp dụng, bố trí sử dụng và quản lý công chức từ Trung ương đến địa phương; các công việc phải có tiêu chí hoàn thành để làm căn cứ đánh giá theo kết quả công việc và phân loại công chức, khen thưởng, kỷ luật; mỗi VTVL chuyên môn bao gồm những công việc đặc trưng của ngành, lĩnh vực và có cùng mức độ phức tạp công việc tương ứng với một ngạch công chức; có khung năng lực của VTVL, trong đó các năng lực có thể đo lường được, làm cơ sở cho tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, đánh giá công chức, nâng ngạch, bổ nhiệm; có tính khả thi để nâng cao chất lượng đội ngũ và tinh giản biên chế.

Trên cơ sở phân tích công việc của cơ quan, tổ chức, tiến hành nhóm các loại công việc có cùng mức độ phức tạp để dự kiến hình thành các VTVL quản lý, VTVL chuyên môn và VTVL hỗ trợ phục vụ. Căn cứ vào công việc và kết quả trong VTVL dự kiến để xác định các năng lực cụ thể hoàn thành công việc; lập bảng đối chiếu, rà soát theo khung năng lực để điều chỉnh công việc trong các VTVL dự kiến; hoàn thiện khung năng lực và bản mô tả VTVL.

Xây dựng khung năng lực VTVL công chức trong cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tại Tuyên Quang

(Đồng chí Trịnh Ngọc Tân, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang)

 

Khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của Tuyên Quang gồm 24 cơ quan, đơn vị. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Quyết định số 802 ngày 22-6-2018 về ban hành danh mục VTVL, cơ cấu ngạch công chức và khung năng lực của công chức ngành tổ chức xây dựng Đảng cấp tỉnh, cấp huyện; đồng thời triển khai thực hiện việc bố trí, sử dụng công chức của Ban Tổ chức Tỉnh ủy gắn với vị trí việc làm từ ngày 1-6-2018.

Quá trình triển khai thực hiện, Tuyên Quang quan tâm đến việc xác định VTVL phù hợp với điều kiện của địa phương; xác định khung năng lực của VTVL; hoàn thiện Bản mô tả VTVL; bố trí, sắp xếp công chức gắn với VTVL và rút ra một số kinh nghiệm: Phải xác định rõ mục đích thực sự của viêc xây dựng khung năng lực, mục đích sử dụng khung năng lực khác nhau dẫn đến việc đưa ra các năng lực khác nhau; chuẩn hóa về cơ cấu tổ chức, hệ thống chức danh và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức và cá nhân rõ ràng, nếu chức danh và chức năng, nhiệm vụ không rõ ràng thì không thể xác định được năng lực nào là cần thiết và giúp người thực hiện công việc trở nên vượt trội; xây dựng khung năng lực cho cả cơ quan; xác định năng lực và cấp độ ở từng năng lực của VTVL; đánh giá theo khung năng lực

Quy định chuyên ngành cụ thể, phù hợp với VTVL của ngạch công chức

(Đồng chí Hồ Đăng Tài, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An)

 

Xây dựng được khung năng lực cho từng vị trí việc làm một cách khoa học, phù hợp với thực tiễn trong công tác quản lý, sử dụng công chức ở nước ta hiện nay là vấn đề rất hết sức quan trọng.

Qua thực tiễn tại Nghệ An, kết cấu khung năng lực của công chức cơ quan Đảng, đoàn thể gồm 3 nhóm năng lực: Nhóm năng lực chung, nhóm năng lực quản lý và nhóm năng lực chuyên môn. Mỗi nhóm năng lực về cơ bản phân chia thành 5 mức độ từ thấp đến cao tương ứng với VTVL theo hệ thống ngạch công chức (Nhân viên – cán sự; chuyên viên và tương đương; chuyên viên chính và tương đương; chuyên viên cao cấp và tương đương; chuyên gia). Một số năng lực đối với công chức cơ quan Đảng, đoàn thể cần được quan tâm như: Kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục; am hiểu địa phương; kinh nghiệm thực tiễn...

Về tiêu chuẩn trình độ đào tạo của các VTVL: Cần có quy định chuyên ngành cụ thể, phù hợp với VTVL của ngạch công chức. Khung năng lực VTVL cơ quan Đảng, đoàn thể nên đưa ra những năng lực cốt lõi, chủ chốt để áp dụng chung thống nhất trên toàn quốc. Dựa vào điều kiện cụ thể từng địa phương, cơ quan, khung năng lực có thể được điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh sau khi đã được thống nhất với các cấp có thẩm quyền.

Kinh nghiệm xây dựng đề án VTVL trong các cơ quan hành chính tại tỉnh Bắc Giang

(Đồng chí Khuông Văn Thông, Phó Giám đốc sở Nội vụ Bắc Giang)

 

Căn cứ vào Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ, tỉnh Bắc Giang thành lập Ban chỉ đạo triển khai thí điểm tại 2 sở và 2 huyện để rút kinh nghiệm và nhân rộng toàn tỉnh theo các bước: Thống kê công việc; phân công nhóm việc; xác định các yếu tố ảnh hưởng và thực trạng của đội ngũ CBCC; xác định các VTVL của các cơ quan; xác định khung năng lực của VTVL; viết mô tả công việc theo VTVL; tính số biên chế cho mỗi vị trí việc làm và xác định cơ cấu ngạch công chức. Sau khi hoàn thành 7 bước này, mỗi cơ quan, đơn vị có thể tổng hợp và hình thành Đề án VTVL và cơ cấu ngạch công chức của đơn vị mình.

Chính vì vậy, Bắc Giang đã sớm hoàn thành việc  xây dựng đề án VTVL và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính theo quyết định phê duyệt danh mục VTVL của Bộ Nội vụ; Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đề án VTVL của 22 sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và 10/10 huyện, thành phố. Cụ thể: về danh mục VTVL: Giảm 46 danh mục VTVL so với Bộ Nội vụ phê duyệt; về biên chế công chức: Giảm so với biên chế công chức được Bộ Nội vụ giao năm 2015 là 222 chỉ tiêu, đạt gần 10%; cơ cấu ngạch công chức tối thiểu được cơ cấu hợp lý; cơ cấu nhóm VTVL được xác định rõ ràng.

Như vậy, việc xây dựng đề án VTVL và cơ cấu ngạch công chức của tỉnh Bắc Giang bảo đảm: Nhiệm vụ, công việc phải làm; ngạch công chức tối thiểu; lý luận chính trị tối thiểu; tin học, ngoại ngữ tối thiểu; trình độ chuyên môn tối thiểu; ngành hoặc chuyên ngành phù hợp. Đối với VTVL có nhiều biên chế, thực hiện mô tả năng lực chung và năng lực cụ thể. Năng lực chung của VTVL gồm: Ngạch công chức tối thiểu; Lý luận chính trị tối thiểu; Tin học, ngoại ngữ tối thiểu; trình độ chuyên môn tối thiểu. Năng lực cụ thể: nhiệm vụ, công việc; ngành hoặc chuyên ngành phù hợp.

Nguồn tin: baobacninh.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây